Tečaj in izpit prve pomoči za bolničarje

Tečaj prve pomoči za bolničarja obsega 45 pedagoških ur. Namen programa je, da udeleženci pridobijo znanje za dajanje prve pomoči v vsakdanjih in izrednih razmerah. Usposobijo se za postopke prve pomoči poškodovanim in obolelim, za triažo, pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih ali obolelih, pomoč pri prevozu lažje poškodovanih oseb in pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov. Tečaje organiziramo ob … Nadaljujte z branjem Tečaj in izpit prve pomoči za bolničarje