Tečaj in izpit prve pomoči za bolničarje

Tečaj prve pomoči za bolničarja obsega 45 pedagoških ur. Namen programa je, da udeleženci pridobijo znanje za dajanje prve pomoči v vsakdanjih in izrednih razmerah. Usposobijo se za postopke prve pomoči poškodovanim in obolelim, za triažo, pomoč pri dekontaminaciji poškodovanih ali obolelih, pomoč pri prevozu lažje poškodovanih oseb in pri izvajanju higiensko-epidemioloških ukrepov.

Tečaje organiziramo ob zadostnem številu prijavljenih kandidatov. Vse informacije lahko dobite na elektronskem naslovu [email protected] oziroma na telefonski številki 041 772 621.

Cena: Tečaj in izpit prve pomoči za bolničarje skupaj znašata 274,42 € (DDV vključen) na osebo.

Komu je tečaj namenjen? Tečaj je namenjen laikom in se ga lahko udeleži vsak. Namenjen je tudi članom ekip prve pomoči, ki delujejo v delovnih organizacijah in ustanovah ter članom ekip prve pomoči prostovoljskih organizacij, ki sestavljajo sile za zaščito in reševanje v sistemu Civilne zaščite, skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,reševanje in pomoč (Ur. l. RS št. 22/99) in Merili za organiziranje in opremljanje enot za prvo pomoč (Ur. l. št. 15/2000).

Po zaključku tečaja udeleženci opravijo izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo potrdilo z nazivom bolničar.