Ekipe prve pomoči RKS

Republika Slovenija si od nekdaj prizadeva za razvoj lastnih zmogljivosti za odzivanje na naravne in druge nesreče. V ta namen je oblikovan Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v katerem aktivno sodeluje tudi Rdeči križ Slovenije. Slednji v omenjenem sistemu na podlagi javnega pooblastila izvaja naloge, med katere sodijo tudi dejavnosti ekip prve pomoči RKS. Ekipe se z ustanovitvijo zapišejo v evidenco Uprave RS za zaščito in reševanje ter tako postanejo del sil za zaščito in reševanje, ki so ob aktiviranju pripravljene na posredovanje v naravnih ali drugih nesrečah. Ekipe prve pomoči so prvotno namenjene nesrečam večjih razsežnosti, pri katerih redne zdravstvene in druge službe ne uspejo same opraviti zadanih nalog. Za primerno raven pripravljenosti imajo člani ekip opravljen tečaj za bolničarja, obenem pa se kontinuirano udeležujejo vaj ter različnih usposabljanj. Prav tako je pomembno, da so ekipe dobro organizirane, opremljene in motivirane za sodelovanje v nesrečah.