Ekipe prve pomoči RKS – OZ Zagorje

Člani ekip prve pomoči RKS – OZ sodelujejo pri številnih prikaznih oziroma promocijskih aktivnostih prve pomoči v lokalnem okolju, sodelujejo na preverjanjih ekip prve pomoči (regijsko in državno preverjanje), ter na ostalih povezanih dogodkih. Svoje znanje člani osvežujejo na tedenskih treningih, intenzivno pa se usposabljajo tudi na mesečnih vikend treningih. Z vsemi temi aktivnostmi skrbimo za usposobljenost in pripravljenost na morebitno sodelovanje v Sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dokaz, da imamo kakovosten in požrtvovalen kader in da svoje delo opravljamo korektno, so vsekakor uspehi, ki jih dosegamo na preverjanjih ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije.

Državni prvaki 2019 – Ormož
2. mesto na državnem preverjanju 2018 – Postojna
Državni prvaki 2017 – Kobarid
3. mesto na državnem preverjanju 2016 – Slovenj Gradec