Tečaj in izpit prve pomoči za delovne organizacije

Tečaj za delovne organizacije zajema 8 pedagoških ur. Tečaj obsega tako teoretično kot tudi praktično znanje. Po želji naročnika lahko del programa dodatno prilagodimo temam, ki se nanašajo za specifično delovno okolje (delo z elektriko, delo s kemikalijami, delo z otroki ipd.). 

Tečaje in izpite izvajajo predavatelji, ki imajo veljavno licenco pri Strokovnem centru za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije.

Prijave sprejemamo na elektronskem naslovu [email protected] oziroma na telefonski številki 041 772 621.

Cena: Tečaj prve pomoči za zaposlene znaša 87,50 € (DDV vključen) na osebo.

V okviru tečaja udeleženci opravijo tudi pisni izpit na podlagi katerega na koncu izdamo potrdilo o uspešno opravljenem programu.