Tečaj in izpit prve pomoči za delovne organizacije

Tečaj za delovne organizacije zajema 10 pedagoških ur. Tečaj obsega tako teoretično kot tudi praktično znanje. Po želji naročnika lahko del programa dodatno prilagodimo temam, ki se nanašajo za specifično delovno okolje (delo z elektriko, delo s kemikalijami, delo z otroki ipd.). 

Tečaje in izpite izvajajo predavatelji, ki imajo veljavno licenco pri Strokovnem centru za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije.

Prijave sprejemamo na elektronskem naslovu [email protected] oziroma na telefonski številki 041 772 621.

Cena: Tečaj prve pomoči za zaposlene znaša 97,80 € (DDV vključen) na osebo.

V okviru tečaja udeleženci opravijo tudi pisni izpit na podlagi katerega na koncu izdamo potrdilo o uspešno opravljenem programu.